Deutsch             English
Europe

   Netherlands – English
   България – Български
   Česká republika – Čeština
   Danmark – Dansk
   Deutschland – Deutsch
   España – Español
   France – Français
   Great Britain – English
   Hrvatska – Hrvatski
   Italia – Italiano
   Magyarország – Magyar
   Македонија – македонски
   Österreich – Deutsch
   Polska – Polski
   Portugal – Português
   România – Român
   Schweiz – Deutsch
   Suisse – Français
   Svizzera – Italiano
   Suomi – Suomeksi
   Sverige – Svenska
   Türkiye – Türkçe

North- / Southamerica

   Brasil – Português
   Canada – English
   Canada – Français
   Chile – Español
   Colombia – Español
   México – Español
   Perú – Español
   USA – English

Africa

   South Africa – English

Asia / Oceania

   Australia – English
   India – English
   Singapore – English
   Россия – Pусский
   UAE – English
   日本 – 日本
   中国 – 中国的
   台灣 – 台灣
   ประเทศไทย – ไทย

 

Апликции

Гранки на индустријата

Маркирање врз медицински прибор.

 

Маркирањето мора да биде видливо и по процесот на чистење.

Маркирање на швајцувани спојки и вградени делови за процес на прием, делумно и кај спојки со DMC.

 

Се маркира, на пример: Краток назив/број на материјал, положба и евентуално потпис на овластеното лице за повторно ставање жиг.

Маркирање материјали, маркирање на пример на делови, повторно ставање жиг.

 

Се маркира на пример: Краток назив/број на материјал, положба и евентуално потпис на овластеното лице за повторно ставање жиг.

Маркирање алати за монтажа, маркирање со слаб притисок на производствени делови кои се одобрени за ваков вид маркирање, на пример, во производство на турбини.

Маркирање со слаб притисок со замена на материјал.

 

Се маркира, на пример: Краток назив/број на материјал, положба и евентуално потпис на овластеното лице за повторно ставање жиг или орган за прием.

Маркирање со слаб притисок со замена на материјал ка швајцувани спојки и арматури. Повторно ставање жиг, жив со швајцување.

 

Се маркира, на пример: Краток назив/број на материјал, положба и евентуално потпис на овластеното лице за повторно ставање жиг. 

Маркирање сечени делови, профили во бродската индустрија, чамци за спасување, итн.

 

Се маркира, на пример: Краток назив/број на материјал, положба и евентуално потпис на овластеното лице за повторно ставање жиг

Маркирање, на пример, исечени делови, материјал од клиенти, повторно ставање жиг.

 

Се маркира, на пример: Краток назив/број на материјал, положба и евентуално потпис на овластеното лице за повторно ставање жиг или орган за прием.

Маркирање со слаб притисок на сопирачки, куќишта, производствени делови поврзани и со DMC. 

Маркирање на инвентар за избегнување кражби. 

Маркирање број на шасија/осигурителни броеви.

 

Се маркираат, на пример, хауби, врати, задни врати, странични делови.

Маркирање броеви на машини, броеви на шасија, сериски броеви, броеви на производи. 

Маркирање со слаб притисок кај швајцувани спојки.

 

Се маркираат, на пример, тркала, сопирачки, систем за следење.

Материјали

Систем за маркирање:
Рачен систем за маркирање 
FlyMarker PRO MOBIL AKKU

Материјал: Челик

Систем за маркирање:
Рачен систем за маркирање 
FlyMarker PRO MOBIL AKKU

Материјал: Челик

Особеност:
Примена на исклучително силни магнети за посилен удар.

Систем за маркирање:
Рачен систем за маркирање 
FlyMarker PRO MOBIL AKKU

Материјал: Челик 

Систем за маркирање:
Рачен систем за маркирање 
FlyMarker PRO

Материјал: Алуминиум

Систем за маркирање:
Рачен систем за маркирање 
FlyMarker mini

Материјал: Челик

Систем за маркирање:
Рачен систем за маркирање 
FlyMarker PRO MOBIL AKKU

Материјал: Челик

Систем за маркирање:
Рачен систем за маркирање 
FlyMarker mini

Материјал: Облагороден челик

Систем за маркирање:
Рачен систем за маркирање 
FlyMarker PRO MOBIL AKKU

Материјал: Челик

Систем за маркирање:
Систем за маркирање кој се поставува на маса 
FlyMarker PRO STATION

Материјал: Челик

Систем за маркирање:
Рачен систем за маркирање 
FlyMarker mini

Материјал: Рѓосан челик