Deutsch             English
Europe

   България – Български
   Česká republika – Čeština
   Danmark – Dansk
   Deutschland – Deutsch
   España – Español
   France – Français
   Great Britain – English
   Hrvatska – Hrvatski
   Italia – Italiano
   Magyarország – Magyar
   Македонија – македонски
   Österreich – Deutsch
   Polska – Polski
   Portugal – Português
   România – Român
   Schweiz – Deutsch
   Suisse – Français
   Svizzera – Italiano
   Suomi – Suomeksi
   Sverige – Svenska
   Türkiye – Türkçe

North- / Southamerica

   Brasil – Português
   Canada – English
   Canada – Français
   Chile – Español
   Colombia – Español
   México – Español
   Perú – Español
   USA – English

Africa

   South Africa – English

Asia / Oceania

   Australia – English
   India – English
   Singapore – English
   Россия – Pусский
   UAE – English
   日本 – 日本
   中国 – 中国的
   台灣 – 台灣
   ประเทศไทย – ไทย

 

Табела на системи за означување

FlyMarker® NetMarker

 • Креативно, мрежно компатибилен CNC табела на системот
  за означување
 • Подлога за oбележување (X/Y) 100x100мм
 • Атрактивна цена- сооднос на перформанси
 • Системот на програмата е 100% воден од оператор.
  Тој има јасно подреден дизајн и е лесен за употребување
 • По инсталирањето на софтверот веднаш е подготвен за работа
 • Работа во една компаниска мрежа од страна на Ethernet конекција
 • Преглед на oбележување, промени на позицијата и означување
  на текстот е возможно
 • Точнo позиционирање на иглата на одбележувањето во
  x- насока и y-насока со помош на гледање на прозорецот
 • Продолжување со многу додатоци
 • Без одржување